Ateljé Westragothia


Bildväv

Den textila konsten formges och vävs unikt för den plats där den ska hänga.
Vi besöker gärna kyrkan, församlingshemmet eller gravkapellet för att lyssna till era önskemål.
En bildväv är inte bara en dekorativt utformad textil utan kan även förmedla ett budskap.