Ateljé Westragothia


Predikstolskläde

Predikstolsklädet tillverkas i de liturgiska färgerna efter kyrkoårets olika högtider. Det är numera även vanligt med ambokläde.