Antependie

Altarets prydnad formges unikt för varje altare och upphängningen anpassas för att bli på bästa sätt. Materialet är ullgarn av hög kvalitet med ett foder i lämplig färg.

Öxabäck Antependie
Säffle Antependie
Gråbo Altarbrun
Billesholm Antependie