Bildväv

Textil konst för väggar i kyrkor och församlingshem. I samarbete med församlingen tar vi fram ett skissförslag för den vägg där det tänkta konstverket ska hänga. Vi är lyhörda för församlingens önskemål utan att för den skull göra avkall på den konstnärliga friheten. Vår ambition och önskan är att konstverket ska medverka till att förstärka gudstjänstens budskap.

"Vägen hem" Smedjebacken
"Mötesplats" Skene församlingshem
"Källa till liv" Kinna Missionskyrka
"Ögonblick av nåd" Pingstkyrkan Kinna