Stola

Ämbetstecknet för präster, biskopar och diakoner. Varje stola är unik. Stolan formges och handvävs så att den stämmer ihop med övriga textilier i samma liturgiska färg. Stolan sys med en vinklad nackbit så att den ligger bra på bäraren. Diakonstolor sys så att de kan bäras diagonalt.

Nottebäck Stola Varberg Stola Tullinge Diakonstola & Stola

Varberg grön stola Östra Frölunda stola

Braås Stola Nacke