Stola

Ämbetstecknet för präster, biskopar och diakoner. Varje stola är unik. Stolan formges och handvävs så att den stämmer ihop med övriga textilier i samma liturgiska färg. Stolan sys med en vinklad nackbit så att den ligger bra på bäraren. Diakonstolor sys så att de kan bäras diagonalt.

Öxabäck Stola Varberg Stola Ulricehamn Diakonstola & Stola

Tynnered StolaVara Stola

Privat StolaNacke